Zoznam pracovníkov

RNDr. Peter Eliaš, PhD.
vedecký pracovník
 
doc. RNDr. Ján Haluška, CSc.
samostatný vedecký pracovník
 
RNDr. Emília Halušková, CSc.
vedecký pracovník
 
Ing. Michal Hospodár, PhD.
vedecký pracovník
 
Ing. Irena Jadlovská, PhD.
vedecký pracovník
 
RNDr. Galina Jirásková, CSc.
samostatný vedecký pracovník
 
Mgr. Peter Mlynárčik, PhD.
vedecký pracovník (čiastočný úväzok)
 
Mgr. Viktor Olejár
doktorand
 
doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.
vedecký pracovník (čiastočný úväzok)
 
RNDr. Jozef Pócs, PhD.
samostatný vedecký pracovník
 
doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.
samostatný vedecký pracovník
 
 

Bývalí zamestnanci

doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
vedúci vedecký pracovník, vedúci detašovaného pracoviska v Košiciach, 1979 – 2021
 
doc. RNDr. Ján Borsík, CSc.
samostatný vedecký pracovník, 1980 – 2019
 
prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc.
akademik, vedúci detašovaného pracoviska v Košiciach, 1978 – 2012
 
doc. RNDr. Peter Mihók, CSc.
samostatný vedecký pracovník, 1996 – 2012