Zoznam pracovníkov

RNDr. Peter Eliaš, PhD.
vedecký pracovník
 
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
vedúci vedecký pracovník (čiastočný úväzok)
 
doc. RNDr. Ján Haluška, CSc.
samostatný vedecký pracovník
 
RNDr. Emília Halušková, CSc.
vedecký pracovník
 
Ing. Michal Hospodár, PhD.
vedecký pracovník
 
RNDr. Galina Jirásková, CSc.
samostatný vedecký pracovník
 
Mgr. Peter Mlynárčik, PhD.
vedecký pracovník (čiastočný úväzok)
 
Mgr. Matúš Palmovský, PhD.
vedecký pracovník (čiastočný úväzok)
 
doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.
vedecký pracovník (čiastočný úväzok)
 
RNDr. Jozef Pócs, PhD.
samostatný vedecký pracovník
 
doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.
samostatný vedecký pracovník
 
 

Doktorandi

Mgr. Dušana Babicová, PhD. (obhajoba v roku 2020)
 
Mgr. Ivana Krajňáková, PhD. (obhajoba v roku 2020)