Peter Mlynárčik

Photo

Narodený v r. 1972 v Košiciach.

Akademické tituly:
1998 – Mgr. na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Štúdium:
Informatika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (ukončené 1998)
Doplňujúce pedagogické štúdium na Žilinskej univerzite (didaktika matematiky, ukončené 2013)

Súčasná pozícia:
doktorand
školiteľ: RNDr. Galina Jirásková, CSc.

Odborná oblasť záujmov:
formálne jazyky, automaty, zložitosť

Publikácie:

Ďalšie zoznamy publikácií:

Záujmy:
logika, filozofia, história, horolezectvo, cyklistika, náboženstvo, cestovanie, turistika, beh, film, hudba, basketbal, cudzie jazyky