Peter Eliaš

Photo

Študoval na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (1988 – 1993).

Akademické tituly a hodnosti: 1998 – RNDr.
2000 – PhD. (školiteľ: Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.)

Zamestnanie:
1998 – Matematický ústav SAV, detašované pracovisko Košice

Študijný pobyt:
1997 – Matematický ústav Univerzity v Bonne, Nemecko (5 mesiacov)

Zameranie: všeobecná topológia, matematická analýza, teória množín, teória kategórií, logika, teoretické základy pravdepodobnosti a kvantovej mechaniky.

Publikácie:

 1. Eliaš P., A classification of trigonometrical thin sets and their interrelations, Proc. Amer. Math. Soc. 125 (1997), no. 4, 1111–1121.
 2. Eliaš P., A hierarchy of thin sets related to the boundedness of trigonometric series, Proc. Amer. Math. Soc. 128 (2000), no. 11, 3341–3347.
 3. Eliaš P., Covering for category and trigonometric thin sets, Proc. Amer. Math. Soc. 131 (2003), no. 10, 3241–3249.
 4. Eliaš P., On inclusions between Arbault sets, Acta Univ. Carolin. Math. Phys. 44 (2003), no. 2, 65–72.
 5. Eliaš P., Arbault permitted sets are perfectly meager, Tatra Mt. Math. Publ. 30 (2005), 135–148.
 6. Eliaš P., Dirichlet sets, Erdos-Kunen-Mauldin theorem, and analytic subgroups of the reals, Proc. Amer. Math. Soc. 139 (2011), no. 6, 2093–2104.
 7. Eliaš P., On the convergence of a series mapped by a function, Math. Slovaca 65 (2015), no. 1, 63–78.
 8. Eliaš P., Frič R., Factorization of observables, Interat. J. Theoret. Phys. 56 (2017), no. 12, 4037–4083.
 9. Eliaš P., A Galois connection related to restrictions of continuous real functions, Topology Appl. 265 (2019), 106814.
 10. Eliaš P., Frič R, Conditional probability on full Lukasiewicz tribes, Soft Computing 24 (2020), 6521–6529.
 11. Frič R., Eliaš P., Papčo M., Divisible extension of probability, Math. Slovaca 70 (2020), no. 6, 1445–1456.

Vystúpenia na konferenciách a vedeckých podujatiach