Seminár detašovaného pracoviska Matematického ústavu SAV v Košiciach

najbližšie:
dátum bude oznámený Michal HospodárPravý a ľavý kvocient na podtriedach konvexných jazykov
Abstrakt: Študujeme stavovú zložitosť a nedeterministickú stavovú zložitosť pravého kvocientu a ľavého kvocientu na triedach bezpredponových, bezpríponových, bezfaktorových a bezpodslovových, uzavretých a konvexných regulárnych jazykov a na triedach pravo, ľavo, obojstranne a všetkostranne ideálnych jazykov. Dostaneme presné hodnoty zložitosti vo všetkých prípadoch okrem stavovej zložitosti ľavého kvocientu všetkostranne ideálnych a podslovovo uzavretých jazykov regulárnym jazykom, a nedeterministickej stavovej zložitosti ľavého kvocientu na podslovovo uzavretých jazykoch.
 
predchádzajúce:
25. 6. 2020 Ján Haluška – Bitopology on $\mathbb{E}_4$ equipped with a skew circulated multiplication
Abstrakt: An operation of multiplication on $\mathbb{E}_4$ is introduced via a skew circulated matrix, it is associative, commutative and distributive. The resulting algebra $\mathbb{W}$ over $\mathbb{R}$ is isomorphic to $\mathbb{C}\times\mathbb{C}$ and with partially invertible elements. The related algebraic, geometrical, and topological properties are given. There are sub-planes of $\mathbb{W}$ isomorphic to the Gauss and Clifford complex number planes. A topology on $\mathbb{W}$ are given via a norm which is sum of two non-equivalent seminorms.
5. 3. 2020 Emília Halušková – O diskrétnych vlastnostiach monotónnych funkcií
Abstrakt: Popíšeme korešpodenciu medzi funkciami, ktoré sú monotónne vzhľadom na lineárne usporiadanie a monounárnymi algebrami, ktoré pozostávajú z najviac štyroch typov komponentov. Ďalej uvedieme niekoľko vlastností funkcií, ktoré sú monotónne vzhľadom na čiastočné usporiadanie.
20. 2. 2020 Ján Haluška – Zovšeobecnené komplexné čísla: jednotný model v $\mathbb{E}_4$
Abstrakt: Operácia násobenia zovšeobecnených komplexných čísel je definovaná ako Toeplitzova matica.
6. 2. 2020 Roman Frič – Zdvíhanie a sťahovanie pozorovateľných
Abstrakt: Dôležité konštrukcie v teórii pravdepodobnosti môžeme schematizovať pomocou dvoch jednoduchých trojuholníkových diagramov. Budeme sa zaoberať spoločným experimentom a podmienenou pravdepodobnosťou.
23. 1. 2020 Peter Eliaš – Usporiadané vektorové priestory v teórii pravdepodobnosti
 
Stará stránka seminára (2010–2017): https://im.saske.sk/seminar/2017.html