Matematický ústav SAV, detašované pracovisko v Košiciach

Adresa: Matematický ústav SAV
Grešákova 6
040 01  Košice
Slovenská republika
Vedúci pracoviska: RNDr. Jozef Pócs, PhD.
E-mail:
Sekretariát: Katarína Štefančíková
Tel./Fax:055/622 8291
E-mail:
Web: https://im.saske.sk
 
 

Matematický ústav SAV, hlavné pracovisko v Bratislave

Adresa: Matematický ústav SAV
Štefánikova 49
814 73  Bratislava
Slovenská republika
Riaditeľ: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
E-mail:
Sekretariát: Eugénia Ondrušková
Tel./Fax:02/52 497 316
E-mail:
Web: https://www.mat.savba.sk