Peter Eliaš

Photo

Narodený v r. 1970 v Prešove. Študoval na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (1988 – 1993).

Akademické tituly a hodnosti: 1998 – RNDr.
2000 – PhD. (školiteľ: Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.)

Zamestnanie:
1998 – Matematický ústav SAV, detašované pracovisko Košice

Študijný pobyt:
1997 – Matematický ústav Univerzity v Bonne, Nemecko (5 mesiacov)

Zameranie: matematická analýza, množinová topológia, topologické grupy

Publikácie:

  1. Eliaš P., A classification of trigonometrical thin sets and their interrelations, Proc. Amer. Math. Soc. 125 (1997), no. 4, 1111–1121.
  2. Eliaš P., A hierarchy of thin sets related to the boundedness of trigonometric series, Proc. Amer. Math. Soc. 128 (2000), no. 11, 3341–3347.
  3. Eliaš P., Covering for category and trigonometric thin sets, Proc. Amer. Math. Soc. 131 (2003), no. 10, 3241–3249.
  4. Eliaš P., On inclusions between Arbault sets, Acta Univ. Carolin. Math. Phys. 44 (2003), no. 2, 65–72.
  5. Eliaš P., Arbault permitted sets are perfectly meager, Tatra Mt. Math. Publ. 30 (2005), 135–148.
  6. Eliaš P., Dirichlet sets, Erdos-Kunen-Mauldin theorem, and analytic subgroups of the reals, Proc. Amer. Math. Soc. 139 (2011), no. 6, 2093–2104.
  7. Eliaš P., On the convergence of a series mapped by a function, Math. Slovaca 65 (2015), no. 1, 63–78.

Vystúpenia na konferenciách a vedeckých podujatiach

Seminár z forcingu (2009–2010)