Mathematical institute SAS, extension in Košice

Address: Matematický ústav SAV
Grešákova 6
040 01  Košice
Slovakia
Head: RNDr. Jozef Pócs, PhD.
E-mail:
Secretary: Katarína Štefančíková
Tel./Fax:+421 55 622 8291
E-mail:
Web: https://im.saske.sk
 
 

Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences

Address: Matematický ústav SAV
Štefánikova 49
814 73  Bratislava
Slovakia
Director: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
E-mail:
Secretary: Eugénia Ondrušková
Tel./Fax:+421 2 52 497 316
E-mail:
Web: https://www.mat.savba.sk