Seminár detašovaného pracoviska Matematického ústavu SAV v Košiciach

<<  2019  >>

24. 1. 2019 – RNDr. Peter Eliaš, PhD. – pokus o riešenie problému doplnku na jednoznačných automatoch (UFA) pomocou biklík

7. 2. 2019 – RNDr. Galina Jirásková, CSc.

State Complexity of Unambiguous Operations on Deterministic Finite Automata. DCFS 2018
The Exact Complexity of Star-Complement-Star. CIAA 2018
Towards Exact State Complexity Bounds for Input-Driven Pushdown Automata. DLT 2018

28. 2. 2019 – doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. – Deliteľná pravdepodobnosť

článok: Divisible extension of probability. In Mathematica Slovaca, 2020, vol. 70, no. 6, p. 1445-1456.

14. 3. 2019 – doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. – Deliteľná pravdepodobnosť (pokračovanie)

4. 4. 2019 – doc. RNDr. Ján Haluška, CSc.

1. 5. 2019 – RNDr. Peter Eliaš, PhD. – Bananaworld. Quantum mechanics for primates (úvod do knihy)

21. 5. 2019 – RNDr. Emília Halušková, CSc. – On inverse limit closed classes of algebras

6. 6. 2019 – doc. RNDr. Ján Haluška, CSc. – On fields inspired with the polar HSV – RGB theory of Colour

odkaz na článok

20. 6. 2019 – Ing. Michal Hospodár – Power and positive closure on convex languages

odkaz na článok

3. 10. 2019 – Mgr. Ivana Krajňáková – NFA-to-DFA trade-off for regular operations

odkaz na článok

17. 10. 2019 – prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha, Česko)

21. 11. 2019 – RNDr. Jozef Pócs, PhD.

5. 12. 2019 – RNDr. Galina Jirásková, CSc. – Deterministic biautomata and subclasses of deterministic linear languages

odkaz na článok

19. 12. 2019 – doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.