Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV organizuje doktorandské štúdium v študijnom odbore „aplikovaná matematika“ v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Podrobné informácie o doktorandskom štúdiu a aktuálny zoznam tém nájdete tu.