Matematický ústav SAV

Adresa: Matematický ústav SAV
Štefánikova 49
814 73  Bratislava
Slovenská republika
Riaditeľ: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
E-mail:
Sekretariát: Eugénia Ondrušková
Tel./Fax:02/52 497 316
E-mail:
Web:www.mat.savba.sk
 

Detašované pracovisko v Košiciach

Adresa: Matematický ústav SAV
Grešákova 6
040 01  Košice
Slovenská republika
Vedúci pracoviska: RNDr. Jozef Pócs, PhD.
E-mail:
Sekretariát: Katarína Štefančíková
Tel./Fax:055/622 8291
E-mail: