Konferencie organizované na detašovanom pracovisku MÚ SAV v Košiciach

SSAOS 2020 Summer School on General Algebra and Ordered Sets
30. 8. – 5. 9. 2020, Čingov
 
ISCRFT 2020 International Summer Conference on Real Functions Theory
6. – 11. 9. 2020, Stará Lesná