Seminár detašovaného pracoviska Matematického ústavu SAV v Košiciach

najbližšie:
dátum bude oznámený Michal HospodárPravý a ľavý kvocient na podtriedach konvexných jazykov
Abstrakt: Študujeme stavovú zložitosť a nedeterministickú stavovú zložitosť pravého kvocientu a ľavého kvocientu na triedach bezpredponových, bezpríponových, bezfaktorových a bezpodslovových, uzavretých a konvexných regulárnych jazykov a na triedach pravo, ľavo, obojstranne a všetkostranne ideálnych jazykov. Dostaneme presné hodnoty zložitosti vo všetkých prípadoch okrem stavovej zložitosti ľavého kvocientu všetkostranne ideálnych a podslovovo uzavretých jazykov regulárnym jazykom, a nedeterministickej stavovej zložitosti ľavého kvocientu na podslovovo uzavretých jazykoch.
 
predchádzajúce:
5. 3. 2020 Emília Halušková – O diskrétnych vlastnostiach monotónnych funkcií
Abstrakt: Popíšeme korešpodenciu medzi funkciami, ktoré sú monotónne vzhľadom na lineárne usporiadanie a monounárnymi algebrami, ktoré pozostávajú z najviac štyroch typov komponentov. Ďalej uvedieme niekoľko vlastností funkcií, ktoré sú monotónne vzhľadom na čiastočné usporiadanie.
20. 2. 2020 Ján Haluška – Zovšeobecnené komplexné čísla: jednotný model v $\mathbb{E}_4$
Abstrakt: Operácia násobenia zovšeobecnených komplexných čísel je definovaná ako Toeplitzova matica.
6. 2. 2020 Roman Frič – Zdvíhanie a sťahovanie pozorovateľných
Abstrakt: Dôležité konštrukcie v teórii pravdepodobnosti môžeme schematizovať pomocou dvoch jednoduchých trojuholníkových diagramov. Budeme sa zaoberať spoločným experimentom a podmienenou pravdepodobnosťou.
23. 1. 2020 Peter Eliaš – Usporiadané vektorové priestory v teórii pravdepodobnosti
 
Stará stránka seminára (2010–2017): http://im.saske.sk/seminar/2017.html