Matúš Palmovský

Narodený v r. 1988 v Košiciach.

Akademické tituly:
2012 – Mgr. na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Štúdium:
2007–2010 – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010–2013 – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta